פתרון מועד יוני 23

בחרו מס’ נבחן בדין הדיוני הזינו תשובות וקבלו תוצאות 👇

גירסה 1: דיוני 1 מהותי 1
גירסה 2: דיוני 2 מהותי 1

 * ציון משוער, אין להסתמך על ציון זה. יש להמתין לציון הרישמי של הוועדה הבוחנת