פתרון מועד דצמבר 22

EASYLAW גאים להיות הראשונים לפרסם פתרון מוצע גם במועד זה.
לפתרון הכתוב גללו מטה 👇

עדכון: הפתרון עודכן בהתאם לפתרון הרישמי של הוועדה הבוחנת

(מספר הגירסה מופיע בשאלון של הדין הדיוני)

פתרון מוצע – דין דיוני

גירסה 1
גירסה 2
תשובה
1
40
ג
2
39
ג
3
38
ד
4
37
ד
5
36
ב
6
35
ד
7
34
ג
8
33
ג
9
32
ב
10
31
ג
גירסה 1
גירסה 2
תשובה
11
30
ד
12
29
ג
13
28
ג
14
27
ד
15
26
ב
16
25
ג
17
24
ד
18
23
א
19
22
ג
20
21
ד
גירסה 1
גירסה 2
תשובה
21
20
ג
22
19
ב
23
18
ג
24
17
א
25
16
ד
26
15
ג
27
14
ד
28
13
א
29
12
ב
30
11
ד
גירסה 1
גירסה 2
תשובה
31
10
ג
32
9
ב
33
8
ב
34
7
ד
35
6
ד
36
5
ד
37
4
ב
38
3
א
39
2
ב
40
1
א

פתרון מוצע – דין מהותי

גירסה 1
תשובה
1
ג
2
ד
3
ג
4
ד
5
ב
6
ג
7
ג
8
ג
9
ב
10
א
גירסה 2
תשובה
11
ד
12
ג
13
ג
14
ג
15
ג
16
ג
17
ב
18
ג
19
ד
20
ב
גירסה 2
תשובה
21
א
22
ד
23
ב
24
ב
25
ב
26
ד
27
ג
28
ד
29
א
30
א
גירסה 2
תשובה
31
ג
32
ג
33
א
34
א
35
ב
36
ד
37
א
38
ב
39
ג
40
ג

 * פתרון מוצע משוער, אין להסתמך על פתרון זה. יש להמתין לציונים הסופיים