ציון משוער מועד פברואר 24

יש להזין כל שאלון בנפרד. בחרו את הגירסה שלכם, הזינו תשובות וקבלו ציון משוער המבוסס על פתרון מומחים

* ציון משוער בלבד , תיתכן סטייה של 1-4 נקודות בין ציון זה לציון האמת

© EASYLAW מתמחים בלימודי משפטים