באילו מקרים בית המשפט העליון ידון בדן יחיד? – שיר קליט!

שיר קליט על מקרים בהם ביהמ"ש העליון ידון בדן יחיד, שיעזור לכם לזכור את הנושא לחלק הדיוני בבחינות הלשכה!

להמשך קריאהבאילו מקרים בית המשפט העליון ידון בדן יחיד? – שיר קליט!

באיזה מקרים הפגרה לא תבוא במניין הימים? – שיר קליט!

באיזה מקרים הפגרה לא תבוא במניין הימים? שיר קליט שיעזור לכם לזכור את נושא זה לחלק הדיוני בבחינות הלשכה!

להמשך קריאהבאיזה מקרים הפגרה לא תבוא במניין הימים? – שיר קליט!